Skip to main content

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad trädrelaterade tjänster, inklusive trädfällning, stubbfräsning, trädklättring, sektionsfällning, flisning, och bortforsling av trädmaterial.

Trädfällning med omsorg

om miljön och landskapet

Tryggt och säkert

Du kan känna dig trygg och säker när du anlitar oss. Våra trädvårdsexperter prioriterar säkerhet och levererar professionella resultat.

Omsorg för naturen

Vi visar omsorg för naturen genom att använda hållbara metoder och återvinna trämaterial för att minimera vår påverkan på miljön.

Lång erfarenhet

Vi har lång erfarenhet inom branschen och har framgångsrikt levererat våra trädrelaterade tjänster i många år.

Trädfällning

Trädfällning är processen att medvetet ta ner ett träd från dess stående position till marken. Det kan utföras av olika skäl, inklusive trädets sjukdom, fara för omgivningen, behov av markutrymme, eller för att samla trä för timmer eller bränsle.

När man planerar att fälla ett träd är det viktigt att ta hänsyn till omgivande strukturer, vägar, elledningar och andra hinder för att undvika skador och olyckor. Trädfällning kan utföras på olika sätt, beroende på trädets storlek, placering och förutsättningar.

Stubbfräsning

Stubbfräsning är en metod som används för att ta bort stubbar från träd eller buskar som har tagits ner eller avlägsnats från marken. En stubbe är den del av trädet som lämnas kvar efter att hela trädet har fällts eller brutits av vid roten.

För att utföra stubbfräsning används en speciell maskin, kallad stubbfräs, som har ett roterande fräshuvud med hårdmetalltänder. Fräshuvudet roterar och maler bort stubben och de närliggande rötterna, vilket gradvis minskar stubbens storlek tills den har förvandlats till små flisor eller träspån. Dessa flisor blandas sedan in i jorden eller tas bort från platsen beroende på kundens preferens.

Trädklättring

Trädklättring är en teknik som används inom trädvård och skogsbruk. Då klättrar man upp i träden med hjälp av olika tekniker och utrustning, inklusive säkerhetssele och rep, för att utföra beskärning, trädfällning, inspektioner eller andra trädrelaterade uppgifter.

Fördelarna med trädklättring inkluderar möjligheten att komma åt träd i trånga utrymmen, som inte kan nås med tunga maskiner eller stora klätterställningar. Det ger också en möjlighet att utföra exakt beskärning, vilket kan förbättra trädets hälsa och estetik.

Sektionsfällning

Sektionsfällning av träd är en avancerad teknik inom trädfällning som används när ett träd befinner sig nära byggnader, elledningar eller andra hinder som förhindrar ett traditionellt fällande av hela trädet. Istället för att fälla trädet i sin helhet, avlägsnas det gradvis genom att klippa och ta bort olika sektioner, vanligtvis uppifrån och ned.

Denna metod används också för att ta ner träd som är sjuka, skadade eller har farliga överhängande grenar. Genom att fälla trädet i sektioner kan man säkerställa att området runt trädet inte skadas och att risken för olyckor minimeras.

Flisning

Genom användning av en flismaskin omvandlas trämaterial till små träflisor eller spån. Flismaskinen har vanligtvis ett roterande blad, knivar eller hammare som skär, krossar eller hackar trädet eller trämaterialen. Resultatet är små flisor som samlas upp och samlas i en uppsamlingsbehållare eller sprids direkt på marken.

Flisning är en effektiv metod för att hantera trädföring och träavfall som uppstår efter trädfällning, trädbeskärning eller röjning av skogsområden. De resulterande träflisorna har olika användningsområden, vilket gör flisning till ett miljövänligt och hållbart alternativ för att ta hand om trämaterial.

Bortforsling

Bortforsling av träd handlar om att ta bort trädet och dess grenar från platsen där det har fällts eller avlägsnats. När ett träd har fällts, eller trädbeskärning har utförts, uppstår en mängd trämaterial som behöver tas om hand på ett lämpligt sätt.

Att hantera bortforsling av träd på ett ansvarsfullt sätt är viktigt för att minska påverkan på miljön och för att säkerställa att trädet och dess material tas om hand på ett effektivt sätt. Beroende på lokal lagstiftning och regler kan det finnas specifika riktlinjer för hur bortforsling av träd ska utföras på ett korrekt sätt.

Vi erbjuder våra tjänster i:

 • Gullspång
 • Hova
 • Mariestad
 • Laxå
 • Degerfors
 • Karlskoga
 • Kristinehamn
 • Skövde
 • Örebro
 • Karlstad
 • Lidköping